Σύντομο ιστορικό

Το Επιμελητήριο Φλώρινας είναι Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύθηκε το 1934 (ΦΕΚ 114/23-3-1934) και δραστηριοποιείται στα διοικητικά όρια του νομού Φλώρινας. 

Η οργανωτική του δομή περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα Εμπορικό, Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό στα οποία κατατάσσονται τα μέλη του με βάση το αντικείμενο δραστηριότητάς τους.
Σήμερα το Επιμελητήριο Φλώρινας απαριθμεί 3.365 ενεργές επιχειρήσεις εκ των οποίων 1.170 ανήκουν στο Εμπορικό τμήμα, 9 στο Βιομηχανικό, 836 στο Βιοτεχνικό και 1.350 στο Επαγγελματικό. Όργανα της διοίκησης του Επιμελητηρίου είναι το διοικητικό συμβούλιο και η διοικητική επιτροπή.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΜΕΛΗ

· Να ενημερώνει τις επιχειρήσεις για τις κοινοτικές εξελίξεις και δράσεις, για τις εντός και εκτός του Ελληνικού Χώρου παρουσιαζόμενες ευκαιρίες περαιτέρω δραστηριοποίησης.
· Να ενημερώνει τις επιχειρήσεις για την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, να επισημαίνουν τις αδυναμίες της και να προτείνουν στην κυβέρνηση λύσεις στα αναφυόμενα προβλήματα, με τεκμηριωμένες εισηγήσεις, που αποτελούν τη συνισταμένη των απόψεων όλων των επιχειρήσεων.
· Να συγκεντρώνει, να επεξεργάζεται και να προωθεί προς επίλυση τα διάφορα αιτήματα του επιχειρηματικού κόσμου, που αποσκοπεί στη βελτίωση των όρων άσκησης της δραστηριότητας τους.
· Να παρέχει συμβουλές στις επιχειρήσεις για τις αναγκαίες προσαρμογές, που θα πρέπει να κάνουν, για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό και τις νέες προσκλήσεις και να παρέχουν ουσιαστική συμπαράσταση στη διαδικασία σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης.
· Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών
· Μεριμνά για την ενημέρωση των μελών του για προκηρύξεις- διακηρύξεις-χρηματοδοτικά- αγορανομικά - φορολογικές διατάξεις - αποφάσεις νομισματικής επιτροπής.
· Οργανώνει διαλέξεις, συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια για τα μέλη των επιχ/σεων.
· Τηρεί το Εμπορικό Μητρώο και χορηγεί βεβαιώσεις.
· Διαθέτει την αίθουσα στα μέλη του για την πραγματοποίηση συναντήσεων- σεμιναρίων.
· Διοργανώνει ημερίδες και συναντήσεις με τις φοιτητικές κοινότητες του νομού με σκοπό την στήριξη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

.

.

Χαιρετισμός Προέδρου Σάββα Σαπαλίδη

Χαιρετισμός Προέδρου Σάββα Σαπαλίδη
Σε μια δύσκολη συγκυρία για τις επιχειρήσεις και την οικονομία της χώρας δηλώνουμε παρών τολμώντας στα δύσκολα. Με διάθεση προσφοράς προς τα μέλη και τον τόπο μας δημιουργήσαμε συνεργασίες με πολλά ευρωπαϊκά επιμελητήρια. Με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς ενημερώνουμε για θέματα της καθημερινότητας τους επαγγελματίες. Επιμορφώνουμε με ειδικά σεμινάρια τα μέλη μας. Δημιουργούμε προϋποθέσεις και ανάπτυξης στην Π.Ε Φλώρινας ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΛΜΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ...

Google+ Followers

@Επιμελητήριο Φλώρινας. Από το Blogger.

.

Αρχειοθήκη ιστολογίου